Publicerat 2019-06-26

Westerlinds skriver avtal med Systembolaget

Westerlinds har skrivit avtal med Systembolaget om en ny butik i Härnösand. Placerad på Storgatan i fastigheten Glasmästaren 10. Med Hemköp som närmaste granne kommer den nya butiken att öppna hösten 2020. Det nya avtalet innefattar totalt 880 kvm butik och lager. Westerlinds har sedan tidigare klart med en omflyttning där Dressmann flyttar till Trädgårdsgatan och förstärker modestråket. I och med detta öppnades möjligheten för Systembolaget i fastigheten Glasmästaren 10.

Inom kort startar bygget av den nya butiken och i samband med det genomför Westerlinds en allmän uppgradering av hela fastigheten. Bland annat kommer en renovering av parkeringsdäcket att genomföras. Vid öppnandet av den nya butiken kommer den nuvarande stänga på Köpmangatan.

”Systembolagets nya placering är en viktig nyckel i det nya handelsvarvet. Placeringen bredvid Hemköp gör att vi nu får ett starkt mat och dryck-kluster mitt i stan. Vi är övertygade om att systembolagets nya läge kommer ge spinoffeffekter till övrig handel.”, säger Emil Westerlind, VD Westerlinds”

”Vår ambition har hela tiden varit att förtäta och få mer folk i rörelse inne centrum. Vi är övertygade om att den

här affären kommer att bidra till just detta.” avslutar Emil Westerlind