Publicerat 2017-06-12

Westerlinds säljer två hyresfastigheter till NSI Invest.

Härnösandsmarknaden fortsätter vara transaktionsintensiv. Westerlinds har nu sålt två av sina bostadsfastigheter i staden till NSI Invest. Det rör sig om Notarien 5 och Kandidaten 3, med totalt cirka 130 lägenheter fördelade över 7502 kvm.

Fastigheterna ligger på Eriksbergsgränd 6 och 12.

”Tidpunkten är väl vald. Dels har vi haft en bra värdeutveckling på de här två fastigheterna och dels är vi just nu inne i en projektintensiv fas där vi utvecklar beståndet och bygger nytt. I och med transaktionen frigör vi resurser till nya projekt och investeringar.”, säger Emil Westelind, VD, Westelinds

”Med förvärvet lägger vi ytterligare två välskötta bostadfastigheter till vårt bestånd. Vi delar Westerlinds tro på Härnösand, därför är det extra viktigt att kunna expandera här.”, säger Johan von Essen, VD, NSI Invest.