Publicerat 2018-04-07

Westerlinds rekryterar Peter Koserius Nordberg

Westerlinds fortsätter sin satsning på projektutveckling och förstärker organisationen med Peter Koserius Nordberg. På kort tid har Westerlinds initierat och genomfört flera större utvecklingsprojekt i Härnösand. Satsningen på Tobaks, bostadsrätter vid Bryggaren Strand, villaområdet vid Solbacken och hyresrätterna Urban Living vid torget är några exempel på nyligen genomförda projekt. Westerlinds går nu in i nästa fas med flera projekt ibland annat Härnösand, Örnsköldsvik och Vemdalen. I rollen som senior projektutvecklare kommer Peter att ansvara för genomförandet av dessa projekt från ax till limpa.

Peter kommer närmast från Corner Property Partners där han arbetat med projektutveckling och projektledning. Med en Civilingenjörsexamen från KTH i botten, har Peter många år bakom sig inom Skanska. Där har han haft basen i såväl London och Stockholm som Sundsvall. Under flera år ansvarade han för genomförandet av Skanskas BoKlok-projekt i Sundsvall.

”Jag är väldigt nöjd över att kunna knyta Peter till vårt företag. Han tar med sig en bred och djup erfarenhet som spänner sig från utveckling av industrilokaler över kontor till bostäder.”, säger Emil Westerlind, VD, Westerlinds

”Westerlinds är ett företag som är väldigt aktiva och verkligen flyttar fram positionerna på Höga Kusten marknaden. Jag ser fram emot att vara med och bidra med fler spännande projekt till regionen och vara en aktiv del av den resa vi har framför oss”, säger Peter Koserius Norberg

”Vi rustar för att kunna fortsätta utvecklingen på en marknad vi tror starkt på. Genom rekryteringen av Peter kan vi hålla farten uppe i våra projekt samtidigt som vi kvalitetssäkrar det vi gör”, avslutar Emil Westerlind