Publicerat 2022-06-20

Westerlinds och Nordiska Centruminvest går samman

Westerlinds och Nordiska Centruminvest går samman och bildar en gemensam fastighetskoncern med huvudsäte i Härnösand.

Westerlinds äger och förvaltar ca 72 000 m2 fördelat över ett 20-tal fastigheter i Härnösand. Man har under de senaste åren varit aktiva i flertalet stadsutvecklingsprojekt, dels handelsrelaterade med omfattande omflyttningar och nyetableringar i centrum, samt ombyggnation av den tidigare Prismagallerian som i dagarna invigdes under namnet GRAF. Andra mer omskrivna projekt är utvecklingen av fastigheten TOBAKS, Swedish matchs gamla cigarrfabrik som byggts om till ett levande företagskluster med företag, myndigheter, gym och Co-working. Man är också väldigt aktiva inom nyproduktion, i första hand bostadsrätter.

Nordiska Centruminvest äger och förvaltar ett bestånd om ca 16 000 m2 i Umeå och Örnsköldsvik fördelat på 10 fastigheter. Bolaget har framför allt arbetat aktivt med utvecklingen av fastigheten Bern i Örnsköldsvik där man konverterat Mittmedias tidigare tryckeri för Co-working aktören House Be. Man har även anpassat Scharinska Villan i Umeå för RISE, bevarat och strukturutvecklat äldre lägenheter mm.

Företagen har samarbetat tidigare i gemensamma projekt men nu tar man ett större grepp och går samman. Det nya bolaget kommer förvalta en yta på ca 87 000 m2 fördelat på 31 fastigheter till ett fastighetsvärde om ca 930 mkr.

“Vi går från två starka lokala aktörer och bildar ett starkare Norrländskt bolag. Vi kommer att fortsätta vara en del av det lokala samhället och näringslivet. Nordiska centruminvest delar vår värdegrund vilken kan tyckas fluffigt men något vi både ser som en viktig del i affärerna vi gör, men också för att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats.” säger Emil Westerlind, VD Westerlinds.

“Vi har lärt känna Westerlinds på ägarnivå i samarbeten i diverse projekt sedan en tid tillbaka och ser mycket positivt på deras starka projekt och utvecklingsprofil. Vi gillar även deras lokala engagemang och vad man lyckats åstadkomma i Härnösand. Vi är övertygade om att lokal närvaro och lokalt engagemang är den långsiktiga framgångsfaktorn i vår bransch.” säger Håkan Martinell, VD Nordiska Centruminvest.

”Det känns superkul att få vara med och fortsätta utveckla det nya fastighetsbolaget i en mindre operativ roll tillsammans med Emil, Håkan och övriga kollegor. Det här gör också att mer tid kan läggas på våra engagemang i bland annat Åre/Rödkullen, Placerum Kapitalförvaltning, Strandkaj Kök & Bar, Quretech, & Beer Studio – som inte ingår i den nu aktuella affären.” säger Klas Dahlberg, Ordförande Nordiska Centruminvest.

“I och med sammanslagningen kommer vi att kunna erbjuda en större trygghet och en högre kvalitet. Vi ser ett Norrland på stark frammarsch och kommer att vara aktiva på transaktionsmarknaden, framför allt på köpsidan. Det finns självklart synergier och stordriftsfördelar i den operativa verksamheten. Större volym ger oss en effektiv förvaltning, en stabil finansiell plattform ger fler möjligheter att driva utvecklingsprojekt.” säger Emil Westerlind.

Bolagen kommer tillsvidare att jobba under nuvarande bolagsnamn och varumärken. Ägarna kommer under hösten utvärdera och landa i det långsiktiga varumärket och bolagsnamnet. Emil Westerlind blir VD för det nya bolaget, Håkan & Klas blir engagerade styrelsemedlemmar.

 

För intervju och citat kontakta:

Westerlinds och Nordiska Centruminvest går samman

Westerlinds

 

Westerlinds och Nordiska Centruminvest äger, förvaltar och utvecklar fastigheter längs norrlandskusten. Det gemensamma bolaget omsätter ca 150mkr och har ett fastighetsvärde på ca 930 mkr fördelat på 31 fastigheter. Westerlinds har utöver fastighetsförvaltning ytterligare ett affärsområde, Westerlind Projekt där Projekt står för markexploatering och bostadsprojekt. Bolaget har sitt huvudsäte på Tobaks i Härnösand.