Publicerat 2020-01-30

Westerlinds och Landsorten Invest delar på sig

I en affär som omfattar 42 fastigheter i Härnösand avslutar Westerlinds och Landsorten Invest sitt partnerskap. Bolagen hittade varandra 2015 och köpte 2016 Diös fastighetsbestånd i Härnösand tillsammans. Partnerskapet fortsatte när man sedan köpte upp Amastens samlade fastigheter i Härnösand.

Idag har man en portfölj i Härnösand med 42 fastigheter om 130.000 kvm med ett värde på 760 mkr. Dessa kommer att delas upp mellan de båda bolagen. Landsorten Invest kommer äga och förvalta sina fastigheter genom nystartade Hernö Fastigheter. Medan Westerlinds kommer fortsätta att äga och förvalta under eget namn. Delningen verkställs den 1 mars i år.

”Tidpunkten är den rätta för att göra detta. Vi har haft en otrolig resa där vi tillsammans kunnat skapa värde och driva stadsutveckling. Nu kommer de båda bolagen kunna stärka sina profiler och låta respektive företagskultur blomma ut.”, säger Emil Westerlind, VD Westerlinds

”Projekt och fastighetsutveckling finns i vårt företags DNA, något som också återspeglas i de fastigheter som fortsättningsvis kommer att ingå i vårt bestånd.”, fortsätter Emil

”Vi ser fram emot att etablera Hernö Fastigheter i Härnösand och bygga upp en effektiv förvaltningsorganisation på plats i staden”, säger Hans Thyrén, VD Landsorten Invest

”Jag ser flera områden där vi kommer att fortsätta samarbetet med Westerlinds, om än under nya former. Utvecklingen av centrum är ett sådant område, där vi säkert kommer fortsätta arbeta tillsammans.”, avslutar Hans