Publicerat 2022-07-06

Westerlinds och Kustbevakningen har avtalat om fortsatt långsiktig förhyrning

Westerlinds har tecknat ett långsiktigt avtal med Kustbevakningen, som kommer att utveckla och förstärka sin verksamhet i Härnösand. Avtalet omfattar 1745 kvm på den befintliga fastigheten Fyrvaktaren 19 där Kustbevakningen sedan tidigare bedrivit sin verksamhet, i av Westerlinds förhyrda lokaler. Tillsammans har man ingått en överenskommelse om att utföra en ombyggnation och anpassning av fastigheten för att fortsatt uppfylla de krav och funktioner som Kustbevakningen behöver med hänsyn till arbetsmiljö och arbetssätt.

“Vi är glada att Kustbevakningen fortsätter satsa i Härnösand, för oss som hyresvärd är det ett stort förtroende att få genomföra ett så pass omfattande projekt för en viktig myndighet som Kustbevakningen. Då Kustbevakningens verksamhet i Härnösand har utvecklats över tid så har det uppkommit ett stort behov av att anpassa de befintliga lokalerna till dagens krav. Dialogen har pågått under längre tid och att vi nu kan komma igång med projektet känns både kul och viktigt.” säger Emil Westerlind, VD Westerlinds.

Ombyggnationen omfattar ombyggnation/renovering av samtliga byggnader och beräknas ta 10 månader att slutföra. Bland annat kommer Kontorsbyggnaden att anpassas för verksamhetskrav och få en ny fasad, nytt tak och renovering invändigt. Garaget byggs ut med fler garageplatser samt en carport. Verkstadsbyggnaden renoveras utvändigt och den öppna delen av byggnaden byggs in och invändigt blir det en spolhall, förråd och lager.

“Kontraktet med Kustbevakningen säkerställer och skapar långsiktiga arbetstillfällen i Härnösand och därmed stärker det stadens attraktionskraft, något vi på Westerlinds ständigt arbetar för.” säger Emil Westerlind.

 

För frågor kontakta:

Westerlinds och Kustbevakningen har avtalat om fortsatt långsiktig förhyrning

Westerlinds

 

Westerlinds gick nyligen ut med nyheten att de går samman med Nordiska Centruminvest. Det gemensamma bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter längs norrlandskusten. Det gemensamma bolaget omsätter ca 150mkr och har ett fastighetsvärde på ca 930 mkr fördelat på 31 fastigheter. Westerlinds har utöver fastighetsförvaltning ytterligare ett affärsområde, Westerlind Projekt där Projekt står för markexploatering och bostadsprojekt. Bolaget har sitt huvudsäte på Tobaks i Härnösand.