Publicerat 2019-05-23

Westerlinds och Härnösands kommunfastigheter stadsutvecklar tillsammans

Westerlinds har för avsikt att sälja 50 procent av aktierna i Härnösand Handel AB, det bolag som äger fastigheten som inrymmer Prismagallerian. Köpare är Härnösands Kommunfastigheter AB som är en del av Härnösandshus-koncernen.

Härnösandshus är det kommunala bostadsbolaget i Härnösand. Med 50 procent av aktierna i Härnösand Handel AB blir dotterbolaget Kommunfastigheter delägare i den fastighet som av många ses som navet i handelsvarvet och som just nu genomgår stora förändringar. Fastigheten innefattar 8600 kvm fördelat över handel, bostäder, kontor och restauranger.

Sedan 2 år pågår ett framgångsrikt stadutvecklingsprojekt i Härnösand. Syftet är att skapa en levande attraktiv stadskärna för möten och handel. Nya mötesplatser, förtätning, en flyttkedja bland befintliga hyresgäster samt flera nya etableringar är nycklar i detta arbete. Bakom projektet står fastighetsägarna med Westerlinds i spetsen, kommun och handlare.

  • ”Vi har under två år arbetat tillsammans på strategisk och praktisk nivå. Med en gemensam målbild har vi lyckats med väldigt mycket under en kort tid. Affären ger oss än bättre förutsättningar att fortsätta arbetet och ta det till nästa nivå”, säger Emil Westerlind, VD Westerlinds
  • ”Framtidens vinnare hittar vi bland de städer som lyckas fånga upp pågående förändringar i beteende och konsumtionsmönster på bästa sätt. En attraktiv stadskärna där folk träffas, upplever och handlar stärker vår konkurrenskraft som stad. Här har vi kommit långt i vårt arbete, men vi är inte klara”, fortsätter Emil Westerlind
  • ”Det här är en bra affär för ett levande centrum och det är viktigt för Härnösand och för att våra lägenheter även ska vara attraktiva i framtiden”, säger Göran Albertsson, VD för Kommunfastigheter och Härnösandshus.

Affären måste godkännas av såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige i Härnösand för att genomföras.