Publicerat 2022-07-07

Westerlinds och Arwidsro genomför bytesaffär i Härnösand

Fastighetsbolagen Westerlinds och Awidsro har idag kommit överens om en bytesaffär i Härnösand. Westerlinds köper av Arwidsro fastigheten KÖPMANNEN 10 i centrala Härnösand. Arwidsro köper i sin tur fastigheten Fyrvaktaren 19 av Westerlinds, där Westerlinds nyligen kommunicerat ett nytt hyreskontrakt med Kustbevakningen om 15+5 år. Affärerna genomförs genom försäljning av dotterbolag.

Fyrvaktaren 19 (i tidigare pressmeddelande felaktigt benämnt som Fyrvaktaren 4) innehar en hyresgäst i form av Kustbevakningen och den totala ytan uppgår till 1745 m2 och affären görs på ett överenskommet fastighetsvärde om 89,5mkr.

Köpmannen 10 består av 2729m2 idag vakanta kontors och butiksytor och är belägen precis vid torget i Härnösand, affären görs på ett överenskommet fastighetsvärde om 13,5mkr. Westerlinds kommer på uppdrag av Arwidsro att genomföra den hyresgästanpassning som avtalats med Kustbevakningen i samband med det nytecknade hyreskontraktet.

”Efter avslutat projekt överlämnar vi en för oss färdigutvecklad fastighet till en seriös och långsiktig förvaltare som Arwidsro, i utbyte får vi en utvecklingsbar fastighet i centrum, det ligger i linje med vår profil, vi är i grund och botten ett fastighetsutvecklingsbolag.” säger Emil Westerlind, VD Westerlinds.

“Det känns spännande och helt i linje med vår vision för stadskärnan att förvärva Köpmannen 10, att skapa fler mötesplatser i anslutning till torget har varit den röda tråden i vår plan och vision för stadskärnan. Vi har sedan tidigare konverterat, flyttat om och etablerat både restauranger, caféer och handel sedan starten av projektet 2016. Att hugga tag i Köpmannen 10 är nästa steg och vi ser framför oss en restaurang i hörnet mot torget kombinerat med ytor för handel i bottenplan. I de övriga våningsplanen planerar vi för konvertering till lägenheter, efterfrågan för moderna mindre lägenheter med tillgång till hiss och garage är stor i Härnösand. Fler bostäder i stadskärnan bidrar ökade flöden och handel i centrum” säger Emil Westerlind, VD Westerlinds.

”Vi är väldigt glada över att både få förvärva Fyrvaktaren när den är färdigställd av Westerlinds och få se en utveckling av Köpmannen 10. Vi delar Westerlinds vision för Köpmannen och ser att den kommer bidra mycket positivt till stadsbilden i Härnösand.” säger Peter Zonabend, VD Arwidsro.

 

 

För frågor kontakta:

Westerlinds och Arwidsro genomför bytesaffär i Härnösand

Westerlinds

 

Westerlinds gick nyligen ut med nyheten att de går samman med Nordiska Centrumhus. Det gemensamma bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter längs norrlandskusten. Det gemensamma bolaget omsätter ca 150mkr och har ett fastighetsvärde på ca 930 mkr fördelat på 31 fastigheter. Westerlinds har utöver fastighetsförvaltning ytterligare ett affärsområde, Westerlind Projekt där Projekt står för markexploatering och bostadsprojekt. Bolaget har sitt huvudsäte på Tobaks i Härnösand.