Publicerat 2017-02-17

Westerlinds förvärvar Amastens bestånd i Härnösand

Westerlinds har förvärvat Amastens fastighetsbestånd i Härnösand. Totalt rör det sig om 16 fastigheter, med en total yta på 34653 kvm. Fastighetsvärdet är beräknat till 218 mkr. I portföljen ingår 336 lägenheter vilka utgör 80% av hyresvärdet. I samband med köpet bildar Westerlinds och deras partner, Landsorten Thylund Group, ett nytt bolag, Westerlind Bostäder AB som kommer att äga fastigheterna. Drift och administration kommer att skötas av Westerlind Fastigheter AB.

”Med så många fina lägenheter i välskötta fastigheter tar vi ett jättekliv mot vår målsättning, en portfölj med hälften bostäder och hälften kommersiella ytor.”, säger Emil Westerlind, VD, Westerlinds

”Nu stärker vi vår position som den ledande lokala fastighetsägaren. Vi tror på Härnösand och med köpet får vi fler möjligheter att fortsätta vara akitva och hitta synergier.”, fortsätter Emil Westerlind.

”Under året har vi jobbat nära Amasten i ett projekt för att utveckla stadskärnan. Därigenom har vi kommit att lära känna Prismagallerian väl. Nu tar vi över stafettpinnen och fortsätter förhandlingarna med flera nya aktörer. Målet är en levande stadskärna med ett attraktivt handelsvarv. Prismagallerian är en viktig pusselbit för att nå våra högt ställda mål. ”, avslutar Emil Westerlind