Publicerat 2017-09-21

Lantmäteriet flyttar till Tobaks

Lantmäteriet flyttar sin Härnösandsverksamhet till Tobaks. Ett avtal skrivits under mellan Lantmäteriet och Westerlinds som innebär att man flyttar in på Tobaks vid årsskiftet. Avtalet är på 6 år och innefattar 943 kvm, med option på ytterligare ytor. Initialt kommer 45 personer att arbeta på det nya kontoret. Niras har haft uppdraget att projektleda Lantmäteriets lokalprojekt och har varit rådgivare under processen fram till tecknat hyresavtal.

Tobaks påbörjade sin resa från ett nedlagt tobaksmonopol till en levande metropol i samband med att Westerlinds köpte fastigheten 2016. Här finns idag företag som Logosol och Westerlinds. Men även företagsgemenskapen HINK som inrymmer flera spännande företag och entreprenörer. Under sommaren kommer det att öppnas ett marint småbåtsmuseum i fastigheten. För att följas upp av Lantmäteriets inflyttning.

”Flytten till Tobaks blir ett lyft. Vi får möjlighet att skräddarsy arbetsplatsen efter våra behov, samtidigt som vi kan ge våra medarbetare en helt unik arbetsmiljö”, säger Odd Johansson, Funktionschef på Lantmäteriet

”Vi är oerhört glada över att Lantmäteriet valde att flytta till Tobaks. Att en statlig myndighet med höga krav valde oss och Tobaks tar vi som ett gott kvitto på det arbete vi lagt ned på att ta Tobaks från nedlagt monopol till levande metropol.”, säger Emil Westerlind, VD på Westerlind Fastigheter

”Med Lantmäteriet i fastigheten når vi en kritisk massa som gör det möjligt att vässa serviceutbudet än mer. Tobaks blir nu intressant för operatörer av exempelvis gym och restauranger.”, fortsätter Emil Westerlind, VD Westerlinds