Publicerat 2021-06-28

Härnösands kommunfastigheter och Westerlinds i gemensam satsning

Westerlinds och Kommunfastigheter har nu slutfört den affär som omfattar tre centrumfastigheter. I korthet innebär det att Härnösands kommunfastigheter köper 50% av aktierna i Härnösand Handel AB, som i sin tur äger fastigheterna Telegrafen 13, 26 och 27 på Storgatan i Härnösand. Beslut om affären fattades av kommunfullmäktige år 2019, men har fördröjts efter överklagande och rättslig prövning.

”Detta är en bra affär för Härnösand som stad. Ett levande centrum är bra för våra hyresgäster och i förlängningen för staden som helhet. Vi ser fram emot att vara en aktiv spelare i det fortsatta arbetet med att stärka stadens utbud och attraktionskraft, säger Göran Albertsson, VD Kommunfastigheter.

2018 sjösatte fastighetsägarna, handlarna och kommunen en gemensam strategi för utveckling av stadskärnan. Fler mötesplatser, synligare och tydligare handel samt en levande stadsbild var några av huvudpunkterna i stadsutvecklingsprojektet.

”Sättet vi handlar, träffas och umgås har förändrats och fortsätter att förändras. Det öppnar upp helt nya möjligheter för städer likt Härnösand. Vår ambition är inte att följa utvecklingen, utan att fullt ut omfamna och driva den framåt.”, säger Emil Westerlind, VD Westerlinds.

I och med affären går centrumutvecklingsprojeket in i nästa fas. Nu kommer Prisma Gallerian att uppgraderas till en modern handels- och mötesplats för Härnösandsbor. I samband med det kommer Prisma att byta namn till Graf.

”Westerlinds har redan tjuvstartat projekteringen och hyresgästdialogen. I och med att Kommunfastigheter nu kliver in kan vi intensifiera det arbetet. Tillsammans kan vi skapa något riktigt bra för oss som bor i Härnösand och som stärker staden som destination.”, säger Emil Westerlind

”Vi kommer fortsätta utveckla handelsvarvet i Härnösand. En passage som förbinder Storgatan med Köpmangatan blir ett viktigt steg i det arbetet. Därutöver hoppas vi inom kort kunna presentera fler spännande nyheter och hyresgäster för Graf”, avslutar Emil Westerlind

 

För intervju och citat kontakta:

Härnösands kommunfastigheter och Westerlinds i gemensam satsning

Westerlinds