Publicerat 2022-04-28

Sälstens Udde – projektstatus mars 2022

Äntligen börjar solen och några få vårtecken titta fram. På Sälstens Udde ligger snötäcket ännu tjockt.

I den tidslinje som presenterades under visningen i september 2021 hoppades vi på att detaljplanen skulle vunnit laga kraft i januari 2022, förutsatt att inga yttranden inkommit. Därefter skulle vi i vår tur kunna påbörja en avstyckning av tomterna.

Responsen på detaljplanen har över lag varit positiv vilket vi är glada över. Härnösand är redo för utveckling. Några yttranden har däremot inkommit, och just nu arbetar kommunen med att behandla dessa. Detta innebär att tidsplanen förskjuts något I framtagandet av en ny granskningshandling. Vår förhoppning är att denna kan godkännas i samhällsnämnden under april, och därmed vinna laga kraft innan sommaren, förutsatt att det inte inkommer några överklaganden.

Parallellt med att detaljplaneprocessen fortgår så pågår projektering och planering för byggstart hos oss. Kompletterande markundersökningar, utsättning av vägar, höjder och tomtgränser, förberedelse för avstyckningar mm. Vår plan är att så fort detaljplanen vinner laga kraft ska vi vara redo att köra igång fysiskt på området.

Har ni några frågor eller funderingar kring det som händer i området, tveka inte att kontakta Isabelle Brandt som är koordinator för projektet. Ni når henne lättast via mail isabelle.brandt@westerlinds.nu