Publicerat 2022-04-28

Sälstens Udde – projektstatus juni 2021

Mycket Härnösand

Härnösand är vattenlinjernas stad vid porten till Höga Kusten. Det är att ha naturen inpå knuten och ändå stadens utbud inom bekvämt räckhåll. På platsen där du får ut det mesta och bästa av Härnösand bygger vi en ny stadsdel, Sälstens Udde.

De yttre förutsättningarna kunde inte vara bättre. En sluttning ned mot vattnet där solnedgången över Älandsfjärden är som vackrast. Hit har vi sökt oss i generationer för att bad, grilla, för stranden, för utsikten. Allt med Höga Kusten som kuliss i fjärran. Nya inbjudande samlingsplatser och upplysta promenadstråk är några av de saker vi planerar. Även ett promenadstråk från platsen till centrum utmed vattenlinjen finns såklart med i vår vision.

Vad har hänt?

2016 – Westerlinds köper den nedlagda tobaksfabriken och inleder utvecklingen av området. Under namnet TOBAKS väcks området till liv.

2018 – Westerlinds köper Hernöverken tillsammans med marken för Sälstensudde. Nu fick man möjlighet att fortsätta den utveckling som startats på Tobaks.

2019-våren – Ansökan om planbesked för att utveckla området för bostäder lämnas in

2019-sommaren – Arbetet på plats börjar med markprover för miljö och geoteknik tas.

2019-hösten – Tillsammans med kommunen inleds detaljplanearbetet, som bl.a omfattar utredning av trafiksituationen, gestaltning av området samt de naturvärden som finns.

2020-våren – Områdets struktur börjar ta form. Volymskisser med illustrationer över möjliga storlekar och antal bostäder tas fram. Närmast berörda grannar tar del av dessa.

2020-hösten – Det kommer fram att ytterligare utredning gällande fladdermössens närvaro på området behöver göras.

2021-våren – Fladdermustredning klar och man kan konstatera att inget hinder för byggnation föreligger.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbetet med planprocessen som förväntas vara klar innan året slut. Parallellt med detta pågår en process med att bestämma exakt vad som ska byggas och var det ska ligga. Vi kommer inom kort kunna återkomma med hur området planeras i detalj där ungefärliga tomtstorlekar och tomtplaceringar kommer att framgå, hur stora hus som får byggas, vilka takvinklar och andra gestaltningsregler som kommer att gälla på platsen.

Under sommaren kommer vi att röja upp sly på området för att kunna börja markera ut vart vägen ska dras fram. Ambitionen är att efter sommaren sedan kunna påbörja preliminära bokningar av tomter, och allt förutsätter i dagsläget att detaljplanen kan antas under hösten. Från årsskiftet vill vi kunna börja skriva avtal förutsatt att detlajplanen antas av kommunfullmäktige i december. Under första kvartalet 2022 är ambitionen att vi ska kunna börja försäljningen av tomterna för att sedan kunna påbörja byggnation på området.

Tycker du projektet låter intressant?

Säkra din köplats nu! Anmäl ditt intresse här