Publicerat 2022-04-28

Röjningen på Sälstens Udde har börjat!

Sälsten är ett område som vi Härnösandsbor förknippar med bad, rekreation, utflykter och en härlig sandstrand. Mellan Sälsten och Hernöverken ligger ett obebyggt stycke mark med fantastisk utsikt över Älandsviken. Här kommer Westerlinds att bygga en ny stadsdel, som man har valt att ge namnet Sälstens Udde. Ett öppet och välkomnande område, med samlingsplatser och nära till det mesta. Den sista pusselbiten i den utveckling som inleddes 2016 när man köpte Tobaks. 

I månader har förarbetet för projekt Sälstens Udde pågått. Arbetet har fram tills nu mest varit av den typ som inte syns eller märks så mycket. Ansökan om planbesked som lämnas in. Markprover som tas och utredningar som görs. Allt från geoteknik till fladdermöss skall checkas av. Volymskisser tas fram och presenteras för grannar och kommunen.

Äntligen har det synliga arbetet börjat också. Under de senaste dagarna har sly röjts bort från området, och ytterligare mer ska röjas bort de kommande dagarna. Detta är ett mycket roligt första steg på det allmänt synliga arbetet för det vi snart kommer att kunna kalla Sälstens Udde, Härnösands nya stadsdel. 

Tycker du projektet låter intressant?

Säkra din köplats nu! Anmäl ditt intresse här