Publicerat 2022-04-28

Prisma blir Graf

Bakom projektet

Graf ägs och utvecklas av Härnösands kommunfastigheter och Westerlinds. Förenade i en tro på Härnösand och en vilja att driva utvecklingen framåt skapas en modern handels- och mötesplats som nu kommer att kallas för Graf.

Bra bostäder, ett levande centrum och moderna arbetsplatser är sådant som stärker stadens attraktionskraft. Westerlinds och Härnösands kommunfastigheter jobbar över hela den linjen.

I linjen med den övergripande strategin för centrum med förtätning och samlingsplatser, utvecklar man fastigheten Graf till en modernare mix mellan nytt och återbrukat, mellan handel och möten, mellan butiker och kontor, samt mellan mat och dryck. En plats som stärker utbudet i centrum och bidrar till att göra Härnösands utbud ännu attraktivare.

Bakgrund

Under många år har Prisma varit det naturliga navet i handelsvarvet och samlingspunkten för Härnösandsbor. För att kunna ge bakgrunden till projektet Graf behöver vi först återvända till 2016. Låt oss gemensamt minnas hur vår stadskärna såg ut, vilka krafter som var satta i rörelse och de utmaningar Prisma och handeln behövde hantera.

E-handeln var och är en av de viktigaste drivkrafterna bakom förändringen i våra konsumtionsmönster, en ny verklighet som de stora kedjorna behöver förhålla sig till. För Härnösand får det konsekvensen att såväl Åhléns som Lindex aviserar att de tänker lämna staden. Nu börjar allt fler butiker gapa tomma och med stängningen av Åhléns blir känslan direkt öde.

Fastigheterna i centrum är utspridda över ett stort antal ägare, där flera saknar såväl närvaro som förankring i Härnösand. Prismagallerian som löper genom flera fastigheter, hade vid den här tidpunkten således flera olika ägare, som var för sig ansvarade för sin respektive del av Gallerian.

Handlarna var organiserade i tre olika intresseföreningar som inte samverkade nämnvärt. Vid den här tidpunkten bestämde sig Westerlinds för att köpa stora delar av fastighetsbeståndet i centrum. Strategin var att genom sina fastigheter och projekt utveckla Härnösand som en bra stad att bo, arbeta och leva i. Istället för att se på varje fastighet som en solitär lyfte man blicken och började tänka destination.

Man tog initiativ till projektet – Centrumutveckling Härnösand. Tillsammans med den, vid den tidpunkten, andre stora fastighetsägaren Amasten och Härnösands kommun finansierade man arbetet med att ta fram en ny samlad strategi för centrum.
Med en gemensam målbild för utvecklingen av Härnösand som stad och vikten av ett attraktivt och levande centrum hittar Westerlinds och det kommunalägda Härnösands Hus varandra. Man bildar ett gemensamt bolag som ska utveckla fastigheterna där bland annat gallerian har legat.

Strategi
Ambitionen är att omfamna de makrotrender som råder och se till att de kommer staden och dess invånare till nytta. Detta gör vi genom:

  • Ett stärkt och tydligt handelsvarv
  • Goda grannar. Butiker skall ligga bredvid andra verksamheter som man kan dra nytta av.
  • Fler mötesplatser.
  • Öppna upp restauranger, barer och butiker mot gatorna. Mer synlighet.
  • En stark handlarförening istället för flera mindre.
  • Förtätning. Fler boende och fler arbetande i centrum bidrar till underlag för verksamheterna.
  • Ett levande torg med restauranger och caféer.

Nu när strategin är antagen börjar arbetet med att omsätta den till verklighet. Butiker flyttas enligt goda grannar tanken. Systembolaget och Hemköp bildar ett matkluster på Storgatan. Dressman, Jeansbolaget och Synsam blir tillskott på Trädgårdsgatan som tar formen av ett modekluster. Espresso House och APA öppnar upp med uteserveringar på torget och bidrar med puls och mötesplatser. Tomma kontorsytor konverteras till lägenheter för personer med en urban livsstil.

​​​​​​​Parallellt med detta pågår arbetet med att ge den avsomnade Prismagallerian en ny och viktig roll i Härnösands handelsvarv.