Publicerat 2022-06-07

Sälstens Udde – status juni 2022

Hej! Nu har äntligen sommarvädret kommit på riktigt och vi hoppas att ni precis som vi njuter av solen, regnet och grönskan under denna årstid.

Detaljplan

På Sälstens Udde pågår arbetet bakom kulisserna för fullt. Efter att yttranden inkommit om Sälstens Uddes utformning när detaljplanen var uppe för granskning i början av året, har vi på Westerlinds tillsammans med kommunen under våren arbetat för att bemöta synpunkterna. En ny granskningshandling har utformats och detaljplanen gick åter igen upp i samhällsnämnden i mitten på maj. Den 1 juni var sista dagen att lämna in synpunkter på de nya handlingarna och vi har nu fått ta del av dessa. Det är ungefär samma tankar som senast som inkommit, dvs oro kring utsikt. Yttrandena kommer att bemötas och tas i beaktande i den planhandling som går upp för beslut 16/6. Det är samma tidsplan som vi arbetat med sedan det första samrådet. Om inga överklaganden inkommer vinner planen laga kraft 3 veckor från den 16e juni.

Utformning

I samband med att nya granskningshandlingar har tagits fram har även videor för att kunna visa på hur området kan komma att se ut tagits fram. En genomflygning av området och en solstudie har gjorts. Använd länkarna under bilderna nedan för att komma till videorna. Observera att husen på tomterna endast är för att illustrera höjden som får lov att uppföras på varje specifik tomt, och inte de faktiska hus som kommer att byggas.

https://www.youtube.com/watch?v=pYtPIofxytQ

https://www.youtube.com/watch?v=TAxIveYZGKM

Bokningsstatus

Det har varit ett högt tryck på tomterna på Sälstens Udde från dag ett. I dagsläget är merparten av de tillgängliga tomterna bokade. Det finns 4 tomter kvar, varav en är reserverad men ännu inte bokad. Projekteringen av strandvillorna har kommit i andra hand då vi prioriterat att få fram granskningshandlingarna för att ni som bokat en sälstenstomt så fort som möjligt ska få tillgång till den. Arbetet har däremot inte stått stilla, tvärt om. Vi arbetar flitigt med arkitekterna, gör markundersökningar och våra projektledare arbetar hårt med att få fram det bästa priset på material och virke för att ni ska kunna få en bostad med så hög kvalitet som möjligt, till så bra pris som möjligt.

Tveka inte på att höra av dig om du har några frågor.

Isabelle Brandt
Projektsamordnare
Westerlinds
info@salstensudde.se
010-15 15 409