Husförsäljning

Vägen till ditt drömhem
– steg för steg

Vi har sedan länge ett nära samarbete med Skidstahus, där vi är deras representant i Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Skidstahus står för förstklassiga trähus i genomtänkt design oavsett om du är på jakt efter en villa, ett fritidshus eller en fjällstuga.

För oss och Skidstahus är samtliga delar i processen för en husbyggnation välbekanta och trygga, men för den som skapar sitt eget hem för första gången kan det kännas lite förvirrande med alla uttryck och delmoment.

Här förklarar vi de tio enkla stegen, från offert till inflytt.

1. Genomgång av offerten

Det är viktigt att säkerställa att du som kund verkligen förstått vad som ingår
och inte i offerten. Därför gör vi en noggrann genomgång av ritningen, produktionskostnaderna och leveransdeklarationen. Vi pratar även igenom entreprenaddelarna, om entreprenader ingår i offerten.

 

2. Köpeavtalet skrivs på

Innan köpeavtalet undertecknas kontrollerar vi att leveransdeklarationen och ritningen är helt korrekt. Önskar du göra ändringar i förhållande till ursprungsofferten noterar vi det. I samband med kontraktsskrivningen placerar vi även tillsammans in huset på tomtkartan.

 

3. Köpeavtalet bekräftas

Efter att köpeavtalet med tillhörande bilagor har godkänts av Skidstahus får du en avtalsbekräftelse hemskickad inom två veckor. Då ser vi även till att ritningen är färdig att presenteras i samband med din bygglovsansökan.

 

4. Ansöka om bygglov

Bygglovshandlingarna upprättas av Skidstahus och säljaren ger dig tydlig information om vilka underlag vi behöver. Att upprätta bygglovshandlingarna tar ca 3–4 veckor från att Skidstahus har erhållit de uppgifter som behövs. Handlingarna skickas sedan till dig för underskrift. Du skickar därefter in dem till kommunens bygglovsavdelning.

Normalt tar det ca 10 veckor att få sin ansökan om bygglov beviljad, förutsatt att inga kompletterande handlingar behöver skickas in. Väntetiden kan användas till att fatta slutgiltiga beslut om alla detaljer, som golv, kök, dörrar och liknande. Om alla val redan är gjorda när bygglovet beviljas spar du mycket tid.

Vi kommer gärna med tips och goda råd! Du kan exempelvis få träffa vår köksdesigner för att få hjälp med material- och produktval.

 

5. Beviljat bygglov = tillverkningen kan starta

När bygglovet är beviljat och överklagandetiden om fyra veckor har passerat kan vi köra igång på riktigt! Då görs ett så kallat leveransavrop, vilket innebär att en slutgiltig plan- och fasadritning tas fram och alla material- och produktval bekräftas. På Skidstahus börjar vi beställa komponenter och sätta igång tillverkningsprocessen, så efter leveransavropet är det svårt att göra ytterligare ändringar. Här presenterar vi även en preliminär tidplan och du får önska en leveranstid för ditt nya hem, cirka 15–25 veckor efter leveransavropet. I samband med det här momentet kommer vi be om en säkerhet för husleveransen, i form av en spärrförbindelse som du erhåller från din bank.

 

6. I väntans tider

När alla val är gjorda och beslut tagna kan väntan på själva byggstarten kännas lång. Men hos oss på Skidstahus är det febril aktivitet. Här kapas det senvuxna norrländska virket, sorteras och spikas ihop till väggar, gavlar och liknande. De komponenter som är specifika för just ditt hus – fönster, dörrar och liknande – levereras. Sakta men säkert växer ditt nya hem fram.

 

7. Byggstartsmöte

I de flesta fall är det en byggledare eller entreprenör som blir din främsta kontakt i och med att själva tillverkningen av huset påbörjas. Ni träffas vid ett byggstartsmöte. Där presenteras även det team som kommer arbeta med husbygget.

 

8. Tekniskt samrådsmöte

Innan man får sätta spaden i marken behöver du träffa kommunens bygglovshanterare för ett tekniskt samrådsmöte. Vi på Skidstahus tar fram alla handlingar som behövs för mötet. Vi behöver ungefär sex veckor på oss för detta, från att vi erhållit leveransavropet (se punkt 5).

Det tekniska samrådsmötet resulterar i ett protokoll från kommunen som ger klartecken till byggstart. Entreprenören deltar också vid mötet. Tillsammans kommer ni fram till en lämplig tid, men du behöver själv ta kontakt med kommunen för att göra bokningen.

 

9. Leverans

15–25 veckor efter leveransavropet är ditt nya hem redo att börja byggas! Konstruktionen sker enligt den individuella tidplan som sattes upp i samband med att bygglovet beviljades.

Tänk på att en stor del av byggtiden är torktid! Därför kommer hantverkarna inte vara i ditt hus hela tiden, men torktiden är självklart medräknat i tidplanen.

 

10. Välkommen hem!

Äntligen är det dags att få nyckeln till din nya bostad. Tillsammans med byggledaren eller entreprenören görs en slutbesiktning i samband med inflytt för att säkerställa att allt blev precis som du vill ha det. Eventuella avvikelser åtgärdas snarast möjligt.

Klicka här för att se vilka husmodeller du kan välja mellan till ditt framtida drömhem.