Vidar 10, Skolgatan 78

Ursprungligen ett bostadshus med hall, sal, kök, serveringsrum och jungfrukammare på nedre planet och två sovrum, bibliotek och ”slöjdrum” på övervåningen. Brant sadeltak med tvåkupigt lertegel. Stående fasspontpanel i gavelspetsar och i bottenvåning, liggande däremellan. Lekfullt tätspröjsade fönster i olika format. Ett fint och välbevarat hus i nationalromantisk stil. Idag kontor till Westerlinds i Umeå.

Fastighetstyp: Kontor

Storlek: 200 kvm