Tjädern 5, Nygatan 56

Bostadshus, ursprungligen med en lägenhet om tre rum och kök i vardera planet samt ett enkelrum på vinden. Brutet tak med svart skivplåt. Stående panel med inspontade mjukt avrundade locklister och två- och trelufts korspostfönster. Mot gården femkantigt trapphus och vidbyggd balkong. Tätspröjsade småfönster i trapphus och förråd. Välbevarat, högt bevarandevärde.

Fastighetstyp: Bostad

Storlek: 366 kvm