Telegrafen 27, Trädgårdsgatan 3, Storgatan 27-29

Fastighetstyp: Butik, bostad

Storlek: 1211 kvm