Härmod 9/Stallet, Storgatan 65

Samhörande med Scharinska villan, ursprungligen innehållande stall med tre spiltor, vagnbod, selkammare, höskulle och liten kuskbostad. Idag ombyggt till kontor. Brutet tak med svart skivplåt. Bostadsdelen har gavlar med barockartad svängd kontur. Rosa putsfasad. Tätspröjsade fönster. Takkupor i nedre takfall. Träportar med diagonalställd panel.

Fastighetstyp: Kontor