Härmod 9/Scharinska villan, Storgatan 65

Scharinska villan är ett tidigt verk av den kände stockholmsarkitekten Ragnar Östberg. Ursprungligen kontor för den Scharinska trävarufirman och bostad för disponent Egil Unander-Scharin. Rosa putsfasad. Tätspröjsade vita fönster i murliv. Mot gatan gavelpartier med barockartat svängd kontur över varje fönsteraxel, halvcirkelformat burspråk och entréport dekorerad med reliefskulptur föreställande Scharins barnaskara.

Fastighetstyp: Kontor

Storlek: 1258 kvm