Bern 9, Centralesplanaden

I fastigheten Bern är vi stolta över att ha drivit en ambitiös omvandling av det tidigare tryckeriet från Mittmedia till moderna och funktionella kontorsutrymmen. Vår fokus har legat på att skapa en mångsidig arbetsmiljö som tillgodoser olika behov, vilket innebär både inflyttningsklara ytor och potential för anpassningar efter individuella preferenser.

Fastighetstyp: Kontor, lokal

Storlek: 6500 kvm